Září 2014

USMLE

25. září 2014 v 17:59 | med-student |  USMLE

USMLE = United States Medical Licensing Examination. Zkoušky, které dělá každý americký medik, ale i absolventi zahraničních lékařských fakult, pokud chtějí získat rezidenturu ve státech. Pokud to na medicíně budu zvládat, budu se snažit tyto zkoušky složit. S medicínou jsem to vždycky myslel smrtelně vážně a pokud dostuduji, chci projít (dle mého) tím nejlepším lékařským výcvikem a být v tom jeden z nejlepších. Americká medicína má kulturu a nejmarkantnější rozdíl vidím v etice, komunikaci s pacientem a kvalitě poskytované péče. Nerad bych ale odbíhal od tématu, vraťme se tedy k USMLE. Je to soubor několika zkoušek, které se svým obahem logicky liší.


Step 1 - zkouška z preklinických oborů, vyložené teoretická - psaná na počítači. Zahrnuje 322 otázek a trvá 8 hodin. Lze jí složit po dokončení třetího ročníku.

Step 2 CK - zkouška z klinických oborů, opět teoretická. Zahrnuje 346 otázek a trvá 9 hodin. Lze jí složit po šestém ročníku, myslím..

Step 2 CS - praktická zkouška, 12 pacientů (herců) předstírá různé obtíže a na Vás je určení diagnózy. Na každého máte 15 minut a následně 10 minut na sepsání zprávy na počítači. Výsledek z této zkoušky není bodové skóre, ale jen prospěl / neprospěl. Tuto zkoušku lze skládat pouze v USA, předešlé dvě můžete složit v Evropě. (Nejblíže je Německo)

Step 3 - není potřeba k získání rezidentury, skládá se během stáže (internship).

Samozřejmě nestačí tyto zkoušky jen udělat, ale v případě získání dobré rezidentury je třeba mít velmi dobré skóre. Rád bych ještě zdůraznil, že kvalita poskytované péče je samozřejmě kompenzována jinde, protože i americká medicína má své temné stránky. Jsem si toho vědom a rozhodně nevidím USA růžovými brýlemi. Chci tam ze zcela pragmatických důvodů. Závěrem bych rád zmínil, že ke každému kroku existují učebnice, které je velmi dobré mít a již od prvního semestru je začít pročítat. Až se mi ta první dostane do rukou a budu mít čas si projít části z anatomie, histologie a embryologie, určitě napíšu recenzi.


Poslední bezstarostné dny

18. září 2014 v 20:54 | med-student |  Má anonymní existence
Čas do začátku semestru se krátí a tohle bude jeden z těch posledních článků, kdy je ze mě ten medicínou naprosto nepolíbený medik. Užívám si poslední bezstarostné a volné dny, abych nabral sílu na ten boj, kterému budu za chvilku čelit. Od chvíle, co jsem byl přijat jsem slyšel spousty hrozivých příběhů, které se pojí s 1. lékařskou fakultou a medicínou obecně. Vězte, že některé příběhy jsou tak hrozivé, že se mi tomu ani nechce věřit. Rád bych v souvislosti s touto situací zveřejnil rozumy fiktivních postav ze seriálu Grey's anatomy (Chirurgové), protože se to perfektně hodí i teď.

Meredith: "Hra. Říká se, že buď máte co je potřeba proto, abyste hráli nebo ne. Moje matka byla jedna z nejlepších. Já, na druhé straně… jsem tak trochu v prdeli."
Doktor Webber: "Každý z vás sem dnes přišel s vírou, že se dostane do hry. Před měsícem, jste se na fakultě učili být lékaři. Dnes - jste lékaři. Sedm let, které tady strávíte jako chirurgičtí rezidenti, budou nejlepší a nejhorší ve vašem životě. Dostaneme vás k bodu zlomu. Rozhlédněte se. Pozdravte své soupeře. Devět z vás požádá o změnu na lehčí specializaci. Pět nevydrží tlak. Dva z vás požádáme, aby odešli. Tohle je vaše startovní čára. Tohle je vaše aréna. Jak dobře budete hrát, to už je na vás."

Zvýrazněné věty snad vyjadřují přesně to, co mě na fakultě čeká. Dostanu se k bodu zlomu, budu na dně, atd. Doufám, že nebudu vyhozen a že se jednoho dne snad dostanu k promoci. Rád bych ještě zveřejnil jeden rozum Meredith, který je také případný.

"Dělají to schválně těžké. Máme životy ve svých rukách. Přijde okamžik, kdy je to víc než jenom hra. A vy buďto uděláte krok vpřed, nebo se otočíte a odejdete. Mohla bych skončit, ale je tady jedna věc. Mám tuhle hru ráda. "

První seznámení s biofyzikou

9. září 2014 v 14:58 | med-student |  BIOFYZIKA
Tak tentokrát biofyzika. Nevím proč, ale na tento předmět se docela těším. Není dobré ho podceňovat, ale neměl by s ním být velký problém. Jako první jsem si pořídil skripta Základy lékařské biofyziky, vydáné tamním ústavem. Nadšeně jsem otevíral první stránky a hned jsem byl rozčarován různými překlepy. A co víc, jsou psané takovým nečtivým stylem.


Když už ale ústav vydal skripta, bude více než dobré si je stejně přečíst. Pokud se mi ale něco četlo příjemně, tak to rozhodně byla Medicínská biofyzika / Navrátil, Rosina:


Jsou velmi čtivá a přehledná, dokonce plná pěkných obrázků. Určitě budu čerpat i z této knihy. Co jsem viděl, tak se jedná o docela velké fyzikální úseky, např. stavba hmoty, termodynamika, atd.. Zahlédl jsem tam i známou a nepěknou Schrödingerovu rovnici, nicméně nikdo jí tam neodvozoval :) Nutno podotknout, že na každý takový úsek mají fyzikálně zaměřené školy, např. FJFI ČVUT nebo MFF UK jednotlivé předměty. Když tedy máme zvládnout takových úseků mnohem víc za jeden semestr, lze očekávat, že půjde spíše o základy, než o složité matematické výpočty a rovnice.

První seznámení s histologií

9. září 2014 v 11:32 | med-student |  HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE
Histologie je předmět, který je na 1. lékařské fakultě propojen s neříjemnými příběhy. I když jsem zatím s personálním obsazením Purkyňova ústavu nepřišel přímo do kontaktu, již mi jsou známá tři prokletá jména místních docentek. Z těch nepěkných zvěstí dedukuji, že bude dobré se vybavit kvalitní literaturou, zejména když od tohoto roku bylo obnoveno ústní zkoušení v letním semestru. V první řadě jsem si pořídil učebnici Histologie od Renate Lüllmann-Rauch:


Vypadá velmi hezky, ale jen ona požadavkům toho ústavu zřejmě nevyhoví. Na obecnou embryologii mi byla vřele doporučena Langmanova lékařská embryologie:Zdálo se mi, že tato sestava učebnic by mohla stačit, ale byl jsem několikrát ujištěn, že zkouškovým požadavkům to stačit nebude a že je třeba si pořídit i jejich skripta a já nevím, co všechno. Zajímalo by mne tedy, jestli se lze nějakým způsobem vhodně připravit a vyhovět jejich požadavkům. Zatím skutečně nevím, ale udělám všechno, co bude v mých silách, abych ten předmět zdárně zdolal. :)

První seznámení s anatomií

8. září 2014 v 14:01 | med-student |  ANATOMIE
Škola se blíží a s ní i nabývající úzkost z toho, jak se to všechno naučím. Průběžně si sháním učebnice, které mi byly doporučeny (spolu se samými hrůznými příběhy vztahující se na Anatomický ústav). Začal jsem prostě a věcně, tedy s anatomií. Už od nějakého srpna sleduji, že je k disposici opravdu mnoho zdrojů a učebnic. Ti největší mágové jsou tedy prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc. Oba dva napsali trojdílné učebnice anatomie.Vzhledem k tomu, že z nějakého záhadného důvodu v naší knihovně sídlil první díl anatomie od Čiháka, pořídil jsem si tedy i zbývající dva. Nicméně velmi vážně uvažuji o tom, že si pořídím i Petrovického, kde je topografie i klinické aplikace, rovněž informace, které jsou vyžadovány u zkoušky. Obrázky jsou u Čiháka vskutku uměleckým dílem, nicméně v Petrovickém jsou obrázky, které se dají lépe reprodukovat. To jsou zatím jen velmi nevyzrálé úvahy, protože jsem anatomií zatím naprosto nepolíbený a je také dost možné, že zůstanu u Čiháka a klinické poznámky a topografii budu čerpat z následujících učebnic :


Také jsem slyšel, že existuje jakási učebnice Gray's anatomy of the human body, kde jsou snad obrázky ze všeho nejhezčí. Potom, co jsem to slyšel, jsem si danou informaci ověřil a mohu souhlasit. Tahle učebnice je zřejmě zázrakem pro anatomické fajnšmekry.
Můžete posoudit sami, na googlu je široká škála různých ilustrací. To by bylo k mému prvnímu seznámení s anatomií zřejmě všechno. Pokud má někdo nějaký nápad a doporučení, může zanechat komentář. Uvítám každou informaci.

Modelové otázky pro ak. rok 2015 / 2016

4. září 2014 v 10:54 | med-student

Dnes jen velmi krátce. Modelové otázky zřejmě podlehnou aktualisaci, protože se začnou prodávat až od listopadu. Nikoli tedy již od září, jak jsem zde predikoval.

Cituji:

"Prodej modelových otázek pro přijímací řízení v akademickém roce 2015/2016 bude zahájen 3.11.2014."

http://www.lf1.cuni.cz/priprava-na-prijimaci-rizeni?f=pro-uchazece